AMES ENGLISH – Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Top1English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – KỸ THUẬT “PARAPHRASING” TRONG IELTS – WRITING TASK 1 Khi phân tích biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn cần biết đến… , shares-2✔️ , likes-9❤️️ , date-2021-08-10 11:11:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

AMES ENGLISH – Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Top1English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – KỸ THUẬT “PARAPHRASING” TRONG IELTS – WRITING TASK 1

Khi phân tích biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn cần biết đến… , shares-2✔️ , likes-9❤️️ , date-2021-08-10 11:11:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
KỸ THUẬT “PARAPHRASING” TRONG IELTS – WRITING TASK 1

Khi phân tích biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn cần biết đến một kỹ năng rất quan trọng là ‘Paraphrasing’. có nghĩa là viết lại cụm từ hoặc câu bằng cách dùng từ ngữ khác có ý nghĩa tương đương. Kỹ năng paraphrasing này rất quan trọng vì nó làm cho bài viết của bạn phong phú hơn về mặt từ vựng, ngữ pháp cũng như tránh sự lặp đi lặp lại trong bài viết. Hãy cùng AMES tìm hiểu các kỹ thuật paraphrasing hiệu quả nha!

Đầu tiên là “dùng từ đồng nghĩa”. Hãy nhìn ví dụ đầu tiên:
Câu nguyên bản:
“𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹𝘁 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗼𝗼𝘀𝗲 𝗮 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲.”
Câu viết lại:
❌ 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗽𝗶𝗰𝗸 𝘂𝗽 𝗮 𝗿𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲.
Trong ví dụ trên, người viết thay từ ‘difficult’ bằng ‘challenging’, ‘choose’ thành ‘pick up’, ‘suitable’ thành ‘relevant’ và ‘place’ thành ‘school’. Về mặt ngữ pháp, câu viết lại không có gì sai. Về mặt ý nghĩa, câu viết lại nghe có vẻ giống như câu đầu tiên. Tuy nhiên, câu viết lại nghe ‘không được tự nhiên’ nếu nhìn từ góc độ của người bản xứ. Từ ‘pick up’ không có nghĩa là ‘choose’ và từ ‘relevant’ thì trong trường hợp này không giống nghĩa hoàn toàn với từ ‘suitable’.
Để thay thế, bạn cần tìm từ thích hợp hơn và sát nghĩa hơn như là câu dưới đây:
✔️ 𝗜𝘁 𝗶𝘀 𝗵𝗮𝗿𝗱 𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁 𝗮𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗹𝗮𝗻𝗴𝘂𝗮𝗴𝗲.

Ngoài việc dùng từ không sát nghĩa và thích hợp với hoàn cảnh, nhiều học sinh còn mắc phải vấn đề khác khi dùng phương pháp này. Sau đây là ví dụ minh họa:
Câu nguyên bản:
“𝗠𝗮𝗻𝘆 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗹𝘆 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆-𝘀𝗶𝗱𝗲”
Câu viết lại:
❌ 𝗔 𝗹𝗼𝘁 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝗮 𝗯𝗶𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆-𝘀𝗶𝗱𝗲.
Trong ví dụ trên, người viết paraphrase ‘many’ thành ‘a lot of’ và ‘slightly’ thành ‘a bit’. Về mặt ngữ pháp và ý nghĩa, câu viết lại không có gì là sai. Tuy nhiên, xét về tính học thuật của từ vựng, hai từ ‘a lot of’ và ‘a bit’ thường được dùng trong văn nói thay vì văn viết học thuật vì hai từ này đều mang tính chất không trang trọng (informal).
Vì thế, paraphrase trong trường hợp này không phát huy hiệu quả. Để paraphrase hiệu quả, bạn không nhất thiết phải thay đổi nhiều từ mà nên chọn những từ mà bạn càm thấy có thể viết lại được bằng những từ hay hơn.
Trong câu trên, những từ sau đây có thể được thay thế bằng những từ hay hơn:
✔️ 𝗠𝗮𝗻𝘆 = 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲, 𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴/𝗴𝗿𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲, 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻
✔️ 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗸 = 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲, 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘄 𝘁𝗵𝗮𝘁, 𝗵𝗼𝗹𝗱 𝗮 𝘃𝗶𝗲𝘄
Chỉ cần thay 2 từ này thôi nhưng câu của bạn có thể được biến hóa thành vô vàn câu khác hay hơn và nhìn có vẻ phức tạp hơn:
✔️ 𝗠𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗹𝘆 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆
✔️ 𝗔𝗻 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗺𝗲 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝘀𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗹𝘆 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘆.

Trong IELTS Writing task 1, việc đầu tiên bạn làm là viết câu mở đầu. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng lại rất đơn giản vì bạn chỉ phải xác định những từ trong đề bài mà có thể được thay thế bằng những từ hay hơn thôi. Hãy cùng xem câu dưới đây:
“𝗧𝗵𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 𝘀𝗵𝗼𝘄𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗴𝗲𝗱 𝟲𝟱 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝟭𝟵𝟰𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟰𝟬 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀”
Trong câu trên, những từ sau đây có thể được thay thế hiệu quả bằng những từ khác:
✔️ 𝗚𝗿𝗮𝗽𝗵 = 𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵
✔️ 𝗦𝗵𝗼𝘄𝘀 = 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝘀, 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀
✔️ 𝗣𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 = 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳, 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿
✔️ 𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 = 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲, 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆
✔️ 𝗕𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝟭𝟵𝟰𝟬 𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟰𝟬 = 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟭𝟵𝟰𝟬 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟰𝟬, 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 𝗼𝗳 𝟭𝟬𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀
Vậy là bạn có thể viết câu mở bài cho Task 1 bằng một số cách sau đây mà không hề thay đổi ý câu:
✔️ 𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗮𝗴𝗲𝗱 𝟲𝟱 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟭𝟵𝟰𝟬 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟰𝟬 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀
✔️ 𝗧𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵 𝗶𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗹𝗱𝗲𝗿𝗹𝘆 𝗮𝗴𝗲𝗱 𝟲𝟱 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱 𝗼𝗳 𝟭𝟬𝟬 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

###TOP1VIETNAM-334737869933753###
🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#KỸ #THUẬT #PARAPHRASING #TRONG #IELTS #WRITING #TASK #1Khi #phân #tích #biểu #đồ #trong #bài #thi #IELTS #Writing #Task #bạn #cần #biết #đếnWe will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

learn-facebook
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart